مدیر عامل برق منطقه ای گیلان : در شهرستان تالش پست ۲۳۰/۶۳ کیلوولت احداث می شود
مدیر عامل برق منطقه ای گیلان : در شهرستان تالش پست ۲۳۰/۶۳ کیلوولت احداث می شود

ایده آل خبر _مدیر عامل برق منطقه ای گیلان در جلسه هماهنگی و پی گیری های شهرستان تالش: در شهرستان تالش پست ۲۳۰/۶۳ کیلوولت احداث می شود به گزارش دفتر روابط عمومی برق منطقه ای گیلان ،مهندس بلبل آبادی مدیر عامل برق منطقه ای گیلان در جلسه هماهنگی و پی گیری های ویژه شهرستان تالش […]

ایده آل خبر _مدیر عامل برق منطقه ای گیلان در جلسه هماهنگی و پی گیری های شهرستان تالش: در شهرستان تالش پست ۲۳۰/۶۳ کیلوولت احداث می شود

به گزارش دفتر روابط عمومی برق منطقه ای گیلان ،مهندس بلبل آبادی مدیر عامل برق منطقه ای گیلان در جلسه هماهنگی و پی گیری های ویژه شهرستان تالش گفت: ظرفیت پست سیار ۶۳/۲۰ کیلوولت اسالم تالش تا قبل از پیک گرمای تابستان امسال از ۱۵ مگاولت آمپر به ۳۰ مگاولتآمپر افزایش می یابد.
رئیس هیات مدیره برق منطقه ای گیلان در فرمانداری تالش بیان کرد: شرکت برق منطقه ای گیلان آماده نصب یک دستگاه ترانسفورماتور ۲۳۰/۶۳ کیلوولت با ظرفیت ۴۰ مگاولت آمپر برای افزایش ظرفیت پست تالش می باشد اما افزایش ظرفیت مذکور مستلزم تهیه زمین در جوار پست تره طول تالش به میزان ۱۵۰۰ متر مربع است؛ لذا مقرر شد فرمانداری تالش موضوع تهیه زمین در جوار پست تره طول تالش به میزان ۱۵۰۰ متر مربع را به صورت مستمر پیگیری ونتیجه را اعلام نمایند.
وی خاطر نشان کرد: موضوع احداث پست ۶۳/۲۰ کیلوولت لیسار شهرستان تالش در دستور کار مطالعه و طراحی شرکت برق منطقه ای گیلان قرار دارد و تا حصول نتیجه پی گیری خواهد شد.
مهندس بلبل آبادی در خاتمه این جلسه گفت: شرکت برق منطقه ای گیلان در نظر دارد با هدف تقویت و ارایه برق مطمئن و پایدار و افزایش ظرفیت شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق شهرستان تالش، یک دستگاه پست ۲۳۰/۶۳ کیلوولت در شهرستان تالش احداث نماید. برای این منظور، مجری طرح پستهای این شرکت موضوع تهیه و خرید زمین به منظور احداث پست مذکور به میزان ۱۵۰۰۰ مترمربع را به طور مستمر و تا حصول نتیجه پیگیری می نماید.
شایان ذکر است که در حال حاضر در شهرستان تالش یک دستگاه ترانسفورماتور سیار با ظرفیت ۴۰ مگاولت آمپر در سطح شبکه انتقال و یک دستگاه ترانسفورماتور سیار با ظرفیت ۱۵ مگاولت آمپر در سطح فوق توزیع و دو دستگاه ترانسفور ماتور ثابت با ظرفیت ۳۰ مگاولت آمپر در سطح فوق توزیع نصب شده است و در مجموع قدرت ظرفیت ترانسفور ماتورهای نصب شده در شهرستان تالش ۱۱۵ مگاولت آمپر می باشد.گران بودن و کمبود زمین مناسب و عدم همکاری مالکین در فروش زمین و همچنین کمبود نقدینگی از مهمترین علتهای طولانی شدن و تعویق اجرای پروژه های این شهرستان می باشد. انشاالله با پی گیری های این شرکت، فرمانداری و نماینده مردم شهرستان تالش و با احداث پست جدید ۲۳۰/۶۳ کیلوولت تالش، تامین انرژی برق مطمئن و پایدار منطقه تالش با ضریب اطمینان و پایداری بسیار مناسبی صورت خواهد پذیرفت.