تاثیر پروژه گیل لند در جذب گردشگر ،ایجاد درآمد پایدار و اشتغال در رشت / روند خوب پروژه ژ پنج رشت/ بازگشایی مسیر شهید مصباح ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳

کارگرنیا رئیس شورای اسلامی شهر رشت
تاثیر پروژه گیل لند در جذب گردشگر ،ایجاد درآمد پایدار و اشتغال در رشت / روند خوب پروژه ژ پنج رشت/ بازگشایی مسیر شهید مصباح

رشت - ایده آل خبر - رئیس شورای اسلامي شهر رشت گفت: از شهردار رشت تقاضا دارم هر چه سریعتر پیرامون جذب مشاور با هدف اجرای پروژه گیل لند وارد عمل شود و یقینا این پروژه به عنوان یک زیر ساخت تاثیر فراوانی در جذب گردشگر ، درآمد پایدار و ایجاد اشتغال برای جوانان رشت دارد.

ویژه سردبیر
چیزی یافت نشد !