کشف انبار لوازم یدکی قاچاق به ارزش بیش از ۷۹۰ میلیون تومان/واحدهای صنفی متخلف فومن بیش از یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان جریمه شدند ۰۲ آبان ۱۴۰۲

سرپرست اداره صمت فومن
کشف انبار لوازم یدکی قاچاق به ارزش بیش از ۷۹۰ میلیون تومان/واحدهای صنفی متخلف فومن بیش از یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان جریمه شدند

فومن- ایده آل خبر - سرپرست اداره صمت فومن از کشف لوازم یدکی قاچاق به ارزش بیش از۷۹۰میلیون تومان خبر داد.

فومن
چیزی یافت نشد !