نتایج اقدامات شهرداری در توسعه فضای سبز شهری ملموس نیست ۰۸ شهریور ۱۴۰۲

نتایج اقدامات شهرداری در توسعه فضای سبز شهری ملموس نیست

رشت - ایده آل خبر - رضویان در یادداشتی اظهار کرد: سرانه فضای سبز شهر رشت امروز عدد خجالت آور دو و نیم مترمربع است، در صورتی که سرانه کشوری رقمی معادل هفت تا دوازده و در دنیا معادل بیست و پنج متر مربع است.

یادداشت
چیزی یافت نشد !