به گزارش ایده آل – براین اساس اسکله پنجم ساخته شده در مجتمع بندری کاسپین با سرمایه گذاری ۵۰۰۰ میلیارد ریالی بخش خصوصی صورت گرفته و به عنوان یک اسکله کارگو به طول ۱۶۰ متر آماده پهلوگیری کشتی های در حال فعالیت در دریای کاسپین می باشد. دومین طرح زیرساختی که با حضور مقامات کشوری […]

به گزارش ایده آل – براین اساس اسکله پنجم ساخته شده در مجتمع بندری کاسپین با سرمایه گذاری ۵۰۰۰ میلیارد ریالی بخش خصوصی صورت گرفته و به عنوان یک اسکله کارگو به طول ۱۶۰ متر آماده پهلوگیری کشتی های در حال فعالیت در دریای کاسپین می باشد.

دومین طرح زیرساختی که با حضور مقامات کشوری و استانی رسماً در مدار خدمت رسانی قرار گرفت، چهار مخزن روغن صنعتی بود که مجموعاً ۲۸ هزار متر مکعب سوخت را در خود نگاهداری می کند.

این طرح نیز از سوی بخش خصوصی و با میزان سرمایه گذاری ۱۸۰۰ میلیارد ریال ساخته شده است.

بنابراین گزارش هم اکنون مجتمع بندری کاسپین دارای پنج پست اسکله با توان تخلیه و بارگیری سالیانه ۲ میلیون تن کالا می باشد و با چهار مخزن جدید، حجم مخازن روغن خوراکی و صنعتی در این بندر از مرز ۱۰۰ هزار متر مکعب عبور کرد و این در حالی است که با بهره برداری از ششمین اسکله “اسکله رو رو” و طرح ملی اتصال ریل سراسری ایران به مجتمع بندری کاسپین، در آینده نزدیک؛ جایگاه نخستین منطقه آزاد شمال کشور در معادلات و مناسبات ترانزیت بین المللی و دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تقویت خواهد شد؛ موضوعی که بیانگر عزم جدی دولت سیزدهم برای توسعه مناسبات اقتصادی با کشورهای همسایه و اتحادیه های اقتصادی منطقه ای می باشد.