رشت - ایده آل خبر - همزمان با هفته تامین اجتماعی ، مدیرکل تامین اجتماعی گیلان در دیدار با رئیس انجمن مدیران صنایع استان ، از کارفرمایان به عنوان یکی از ارکان شرکای اجتماعی سازمان یاد نموده و ضمن اشاره به نقش و جایگاه این قشر ، بر تحکیم اعتمادسازی و تقویت تعاملات تاکید نمود .

به گزارش ایده آل خبر ، به نقل از روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل تامین اجتماعی استان گیلان ، در ادامه رویکردهای تعاملاتی و با هدف پاسداشت هفته تامین اجتماعی و تاکید بر جایگاه و اهمیت شرکای اجتماعی به ویژه نمایندگان این اقشار در مجامع کارفرمایی ، کیوان مرتضوی مدیرکل تامین اجتماعی گیلان با مهندس اکبر تطهیری مقدم رئیس انجمن مدیران صنایع استان دیدار و در نشستی صمیمانه به گفتگو در زمینه وضعیت صنعت گیلان و عرصه های تولید و نقش تامین اجتماعی در ایجاد آرامش خاطر و کاهش دغدغه های جامعه کارفرمایی پرداختند .

در این دیدار مباحث مختلفی در خصوص انتظارات متقابل تامین اجتماعی و کارفرمایان از یکدیگر از جمله درخواست کارفرمایان بابت استقرار مرکز اورژانس و فوریت های پزشکی در شهرصنعتی رشت مطرح و بر ضرورت همسویی و همراهی با تکیه بر دانش روز و رویکردهای علمی و نگاه کارشناسی و همچنین تقویت تعاملات و اعتمادسازی بیشتر تاکید گردید .

اکبر تطهیری مقدم در این دیدار با اشاره به سوابق و تاریخچه صنعت و تامین اجتماعی در دهه های اخیر ، اظهار داشت : رویکرد ، اعتقاد و باور ما بر این است که کارفرما عضوی از خانواده تامین اجتماعی بوده و استقلال این سازمان با تکیه بر شرکای اجتماعی آن یک اصل در تداوم و پایداری آن است .

در پایان این نشست ، مدیرکل تامین اجتماعی گیلان با تقدیم لوح و هدیه ای از تعامل خوب ، همت بلند و اندیشه های والای متولیان این حوزه به عنوان یکی از بازوان تامین اجتماعی در ارتباط با کارفرمایان قدردانی نمود .

در لوح تقدیمی کیوان مرتضوی به رئیس انجمن مدیران صنایع گیلان آمده است :

کارفرمایان از ارکان شرکای اجتماعی سازمان تامین اجتماعی و در واقع گردانندگان اصلی چرخهای اقتصادی یک جامعه اند که کارآفرینی ، اندیشه و سرمایه گذاری آنها به مثابه موتور محرکه و ابزاری کارآمد برای تعالی و ارتقاء کشور در مسیر بالندگی و رشد محسوب می گردد .
بی تردید نقش انکارناپذیر کارفرمایان به عنوان یکی از شرکای اجتماعی تاثیرگذار برای سازمان که صیانت از کارگران و خلق منابع برای اراده تعهدات مطلوب به انجام تکالیف قانونی توسط آنها بستگی دارد سبب گردیده تا این مجموعه همواره از جایگاهی رفیع و ارزشمند برخوردار بوده و رویکردهای فرهنگی اجتماعی و خط مشی تامین اجتماعی در این راستا همواره تحکیم و تقویت تعاملات و اعتمادسازی بوده است .
لذا در آستانه هفته تامین اجتماعی و به پاس اندیشه والا و همت بلند جنابعالی در پیگیری دغدغه های بیمه ای جامعه کارفرمایی و تقویت فضای تعاملاتی فی ما بین ، ضمن تبریک این مناسبت ، از تلاشها و خدمات ارزنده شما فرهیخته ارجمند کمال تشکر را داشته و از یزدان پاک برایتان سلامتی و شادکامی آرزومندم .