به گزارش ایده آل خبر – دکتر رسول فرخی با بیان اینکه منابع انسانی بومی توانمند می توانند در روند اجرایی استان تحول ایجاد کنند افزود : با توجه به اینکه مدیران توانمند بومی در منطقه آزاد انزلی و سایر سازمان ها و نهاد های این استان وجود دارد؛ با احترام به همه مدیران توانمند […]

به گزارش ایده آل خبر – دکتر رسول فرخی با بیان اینکه منابع انسانی بومی توانمند می توانند در روند اجرایی استان تحول ایجاد کنند افزود : با توجه به اینکه مدیران توانمند بومی در منطقه آزاد انزلی و سایر سازمان ها و نهاد های این استان وجود دارد؛ با احترام به همه مدیران توانمند کشور، استفاده از نیروی بومی در هر استان خصوصا استان گیلان به دلیل شناخت بهتر نسبت به نقاط قوت، ضعف، فرصت ها، تهدید ها و مسایل مهم استان و همچنین تعامل با نماینده عالی دولت و سایر سازمان ها و نهادها در اجرای مسولیت اجتماعی، به منظور رشد و توسعه استان؛ موثرتر خواهد بود.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه در این مقطع شعار دولت تاثیر گذاری در معیشت و اقتصاد مردم بوده ضرورت انتصاب مدیران بومی توانمند مهمتر از مدیران غیر بومی می باشد.