رشت _ ایده آل خبر _ دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در مقاطع کاردانی، کارشناسی، علوم کشاورزی و منابع طبیعی دانشجو می‌پذیرد.

به گزارش ایده آل خبر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در مقاطع کاردانی، کارشناسی، علوم کشاورزی و منابع طبیعی دانشجو می‌پذیرد
رشته‌های فراگیر ( با سوابق تحصیلی )
جهت ثبت نام میتوانید به صورت حضوری به دفتر خدمات آموزشی واحد رشت مراجعه نمایید یا با شماره های زیر تماس حاصل نمایید.‼️
۳۳۴۲۴۰۸۰ ۳۳۴۲۳۳۰۸ ۳۳۴۲۳۱۵۲ داخلی ۱۰۷۴ و ۱۱۱۶
کد “١١٧ واحد رشت” جهت انتخاب شهر محل تحصیل
نشانی: رشت کیلومتر ٣ جاده لاکان، مجتمع آموزشی امام خمینی (ره)
| روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت