رشت - ایده آل خبر - روکش آسفالت مسیرهای کوی امام رضا(ع) کیژده و کوی آزادگان جانبازان در منطقه سه شهر رشت در قالب طرح میثاق در حال انجام است.

به گزارش ایده آل خبر به نقل از مدیریت ارتباطات شهرداری رشت، روکش آسفالت مسیرهای کوی امام رضا (ع) کیژده و کوی آزادگان جانبازان توسط سازمان عمران و بازآفرینی شهری و مدیریت منطقه سه شهری در حال انجام است.

روکش آسفالت مسیرهای شهر رشت با دستور رحیم شوقی شهردار رشت و در تداوم آسفالت معابر مناطق پنجگانه شهری در قالب طرح میثاق به صورت گسترده و باسرعت انجام می شود