رشت - ایده آل خبر - دکتر جمشید محمدی رییس اورژانس گیلان گفت : به منظور استفاده از خدمات اورژانس سامانه امدادخواهی ناشنوایان در اورژانس استان گیلان راه‌اندازی شد .

به گزارش ایده آل خبر ، به نقل از روابط عمومی مرکز اورژانس گیلان ؛ به منظور استفاده ناشنوان از خدمات اورژانس گیلان ، سامانه امدادخوانی ناشنوایان ، راه‌اندازی شد .

در این طرح ؛ افراد ناشنوا بر اساس نیاز ، می‌توانند از طریق ارتباط با سامانه ۳۰۰۰۱۲۳۰۰۱۱۵ و ارسال واژه ( کمک ) از خدمات درمانی اورژانس ۱۱۵ استفاده نمایند .

شایان ذکر است ؛ صرفاً افرادی که شماره تماس و آدرس آنها توسط سازمان بهزیستی تایید و به این مرکز ارسال شده باشد قادر به استفاده از سامانه فوق می‌باشند .