رشت - ایده آل خبر - تامین زیرساخت های برق شهرک های صنعتی با توجه به نقش خطیر آنها در تولید و اشتغال، بسیار مهم و حیاتی است.

به گزارش ایده آل خبر – محمود دشت بزرگ در خصوص اهمیت و ضرورت احداث این پست، گفت: با توجه به اینکه شهرک های صنعتی نقش مهمی در تولید، اشتغال و رشد و توسعه دارند، احداث این پست برای شرکت برق منطقه ای گیلان از اهمیت بسزایی برخوردار است.
مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیلان در خصوص اهداف این پروژه، گفت: افزایش ۲ برابری ظرفیت توان الکتریکی پست از اهداف این پروژه می باشد. در واقع با استقرار ۲ دستگاه ترانسفورماتور ۳۰ مگاولت آمپر در پست، ظرفیت آن به میزان ۱۰۰ درصد افزایش خواهد یافت.
دشت بزرگ در خصوص مراحل اجرایی پروژه گفت: خوشبختانه این پست تاکنون حدود ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و مراحل باقیمانده پروژه با سرعت خوبی در حال اجراست و پیش بینی می شود این پروژه در سال جاری به بهره برداری برسد.
گفتنی است برای این پروژه حدود۱۸۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری خواهد شد.