رشت - ایده آل خبر - احمدی سنگری در خصوص احداث پست بازرسی در محدوده روستای امامزاده هاشم (ع) به نام شهرستان رودبار اظهار داشت: به هیچ عنوان اجازه نمی‌دهیم که در محدوده جغرافیایی حوزه شهرستان رشت، شهرستان‌های دیگر اقدامی انجام دهند؛ لذا اگر قرار بر احداث ایست بازرسی باشد باید به‌نام منطقه و شهرستان رشت ثبت شود.

محمدرضا احمدی سنگری نماینده مردم شهرستان‌های رشت و خمام در مجلس شورای‌اسلامی در پاسخ به نگرانی‌های مردم ساکن روستای امامزاده هاشم (ع) گفت: بعضی از مراکز خدمات رسانی – از جمله بانک‌ها – در محدوده امامزاده هاشم (ع) وجود دارد که گفته می‌شد تحت نظر شهرستان رودبار هستند؛ با بررسی‌های انجام شده و صحبت با مسئولين مراکز مذکور در روز گذشته این مسئله را تکذیب کرده و متذکر می‌شویم که متلعق و مربوط به شهرستان رشت هستند.

وی در خصوص محل نصب تابلوی انتهای حوزه استحفاظی راهداری شهرستان رشت و تابلویی از منابع طبیعی نیز بیان داشت: تابلوی انتهای حوزه استحفاظی راهداری قبل از پل نصب شده اما تا بعد از پل در محدوده حوزه استحفاظی راهداری شهرستان رشت قرار دارد و در تابلوی منتسب به منابع طبیعی به اشتباه نام شهرستان رودبار آمده و پیگیری خواهیم کرد تا دیگر شاهد اینگونه اشتباهات نباشیم.

وی ادامه داد به مسئولین و متولیان شهرستان رشت یادآور شدیم که پیگیر اینگونه اقدامات باشند و باید شهرستان رشت تمام حوزه‌ها و بخش‌های خود را حفظ کند.

نماینده مردم شهرستان‌های رشت و خمام در مجلس شورای‌اسلامی گفت: روستای امامزاده هاشم(ع) متعلق به بخش سنگر و شهرستان رشت می‌باشد و با توجه به اینکه ان‌شاالله در آینده نزدیک شاهد ارتقای بخش سنگر به شهرستان خواهیم بود، نیازمند این هستیم که تمام حوزه استحفاظی خود را تحت سیطره خود داشته باشیم و در گفتگو با بخشدار سنگر و فرماندار رشت بر این موضوع مهم تاکید شده‌است.

وی در پایان به مردم بخش سنگر و شهرستان رشت و خمام این اطمینان خاطر را داد که به هیچ عنوان، حتی یک وجب از حوزه استحفاظی خود را به مناطق دیگر واگذار نخواهیم کرد.