فراگیر
۲۶ شهریور ۱۴۰۲

بورسیه تحصیلی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

رشت _ ایده آل خبر _ دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در مقاطع کاردانی، کارشناسی، علوم کشاورزی و منابع طبیعی دانشجو می‌پذیرد.