آدرس : استان گیلان رشت فلکه لاکانی قلمستان سوم بن بست نوین

کدپستی :۴۱۴۴۷۹۶۱۶۵

مدیر مسئول و صاحب امتیاز : لیلا پاکیزه صیقلانی