اجرای پروژه توسعه شبکه فاضلاب بهداشتی بخشی از شهر فومن از محل درآمدهای حاصل از تبصره ۳
اجرای پروژه توسعه شبکه فاضلاب بهداشتی بخشی از شهر فومن از محل درآمدهای حاصل از تبصره ۳

  به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان گیلان، مدیر امور آبفای فومن از اجرای پروژه توسعه شبکه فاضلاب بهداشتی کوچه شهید مینویی از محل درآمدهای حاصل از تبصره ۳ خبرداد. وحید مهجور مدیر امور آبفای فومن با اعلام این خبراظهار داشت: با پیگیریهای بعمل آمده شرکت آب و […]

 

به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان گیلان، مدیر امور آبفای فومن از اجرای پروژه توسعه شبکه فاضلاب بهداشتی کوچه شهید مینویی از محل درآمدهای حاصل از تبصره ۳ خبرداد.

وحید مهجور مدیر امور آبفای فومن با اعلام این خبراظهار داشت: با پیگیریهای بعمل آمده شرکت آب و فاضلاب و برگزاری جلسات متعدد و موافقت ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر فومن و تائید کمیته تطبیق قوانین فرمانداری فومن در راستای جلب مشارکت های مردمی و سایر بخش ها جهت ایجاد و توسعه طرح های آب و فاضلاب در شهر فومن با استفاده از ظرفیت قانونی تبصره ۳ و دریافت آن بمبلغ یکهزار ریال به ازای هر متر مکعب با درج بر روی قبوض آب بهای مشترکین ، تائید و مصوب شد .

مهجور در ادامه افزود: در همین راستا عملیات اجرای توسعه شبکه فاضلاب بهداشتی کوچه شهید مینویی واقع در انتهای بلوار شهید خوش روش (کاشانی سابق) که مورد درخواست و پیگیری ساکنین بود، از محل درآمدهای حاصل از تبصره ۳ بطول ۴۰۰ متر با اعتباری بالغ بر ۲۵۶ میلیون تومان با حضور اعضای شورا