اسماعیل خجسته به عنوان شهردار ناحیه یک بندر انزلی منصوب شد
اسماعیل خجسته به عنوان شهردار ناحیه یک بندر انزلی منصوب شد

  ایده آل خبر _در مراسم تودیع و معارفه شهردار ناحیه یک بندرانزلی، طی ابلاغی از سوی حسین پورقربان شهردار این شهر، اسماعیل خجسته به سمت مدیر ناحیه یک (ناحیه انزلی) منصوب و ضمن قدردانی از زحمات حسین بیک زاده مدیر سابق این ناحیه، وی نیز به عنوان معاون شهرسازی و معماری و امور زیربنایی […]

 

ایده آل خبر _در مراسم تودیع و معارفه شهردار ناحیه یک بندرانزلی، طی ابلاغی از سوی حسین پورقربان شهردار این شهر، اسماعیل خجسته به سمت مدیر ناحیه یک (ناحیه انزلی) منصوب و ضمن قدردانی از زحمات حسین بیک زاده مدیر سابق این ناحیه، وی نیز به عنوان معاون شهرسازی و معماری و امور زیربنایی شهرداری معرفی و آغاز به فعالیت کردند.