اعزام تعدادی از بسیجیان پایگاه مقاومت شهید محمد منتظری مخابرات منطقه گیلان به مناطق عملیاتی غرب کشور
اعزام تعدادی از بسیجیان پایگاه مقاومت شهید محمد منتظری مخابرات منطقه گیلان به مناطق عملیاتی غرب کشور

اعزام تعدادی از بسیجیان پایگاه مقاومت شهید محمد منتظری مخابرات منطقه گیلان به مناطق عملیاتی غرب کشور

  ایده آل خبر _به گزارش دفتر روابط عمومی مخابرات منطقه گیلان ، تعداد۳۰ نفر  از بسیجیان پایگاه مقاومت شهید محمد منتظری مخابرات منطقه گیلان، در یک بازدید ۴ روزه از مناطق عملیاتی کردستان و شمال غرب ، از یادمان شهدای بوالحسن – شهید کاظمی-سیران بند-تمرچین -حاج عمران بازدید بعمل آوردند.
هدف اصلی این اعزام ها ،تبیین عزت ،عظمت و اقتدار ملت ایران در برابر استکبار جهانی ، همچنین معرفی الگوها،اسطوره های ارزشی دفاع مقدس برای نسل حاضر ،ترویج فرهنگ مقاومت و روحیه ایثار در بین جوانان است .