امضاء تفاهم نامه بین پارک علم و فناوری گیلان و دانشگاه فنی حرفه ای استان
امضاء تفاهم نامه بین پارک علم و فناوری گیلان و دانشگاه فنی حرفه ای استان

  رشت – ایده آل خبر به نقل از روابط عمومی پارک علم و فناوری گیلان- این تفاهم نامه بین دکتر شمشادی رییس دانشگاه فنی و حرفه ای استان و دکتر باستی رییس پارک علم و فناوری گیلان و با موضوع توسعه همکاری های فیمابین در خصوص راه اندازی دفاتر کانون شکوفایی خلاقیت در واحد […]

 

رشت – ایده آل خبر به نقل از روابط عمومی پارک علم و فناوری گیلان- این تفاهم نامه بین دکتر شمشادی رییس دانشگاه فنی و حرفه ای استان و دکتر باستی رییس پارک علم و فناوری گیلان و با موضوع توسعه همکاری های فیمابین در خصوص راه اندازی دفاتر کانون شکوفایی خلاقیت در واحد های دانشگاهی دانشگاه فنی وحرفه ای استان گیلان امضاء شد.