ایجاد آرامش در کانون گرم خانواده ازهنر بانوان است
ایجاد آرامش در کانون گرم خانواده ازهنر بانوان است

به گزارش  ایده آل خبر – ونوشه خراط  در گفت وگویی بیان داشت: بانوان شاغل همواره به بهترین شکل ممکن تلاش می کنند  تا هیچ یک از مسئولیت های آنان دیگری را کم رنگ نکند وبا ظرافت خاص در خانه وخانواده ومحیط کار با نظم وانضباط که لازمه پیشرفت  است وظایف محوله را انجام می […]

به گزارش  ایده آل خبر – ونوشه خراط  در گفت وگویی بیان داشت: بانوان شاغل همواره به بهترین شکل ممکن تلاش می کنند  تا هیچ یک از مسئولیت های آنان دیگری را کم رنگ نکند وبا ظرافت خاص در خانه وخانواده ومحیط کار با نظم وانضباط که لازمه پیشرفت  است وظایف محوله را انجام می دهند

وی تصریح کرد:در اص لزنان ا بگونه ای رفتار می کنند که هیچ کدام از مسئولیتهایشان بخاطر دیگری کمرنگ نشود،و چه بسا  که با ظرافتی خاص مدیریت کارها را چنان  به عهده میگیرند که بهترین بازخورد ممکن نصیبشان شود

خراط یاد آورشد: بعنوان همسر ،مادر و یک خبرنگار با تمام مشغله کاری تا به امروز سعی کردم هرچه را در جایگاه خود پراهمیت ببینم.ودر عین حال تداخلی درکار نداشته باشند چون خانه وخانواده وتوجه به فرزند از آموزه های دینی است ونهاد خانواده از اهمیت خاص خود بر خورداراست

وی ایجاد آرامش در کانون گرم خانواده را ازهنر بانوان خواند وگفت: محیط خانه باید برای اعضای خانواده محیط گرم و امنی باشد تا  خستگی ناشی از کار روزانه را از اعضا خانواده رخت بر بندد ومحیط شاد وبا نشاطی رقم بخورد.

وی آنگاه به سخت وزیان آوربودن حرفه خبرنگاری اشاره کرد وگفت:اطلاع رسانی وایجاد شور وامید در شرایط عادی هم باید هنرمندانه وبا ظرافت انجام شود تا بتوان با اعتماد سازی درجلب مخا طب حرفی برای گفتن داشته باشیم

وی افزود: در شرایط کووید۱۹ خبر وخبرنگاری ،اطلاع رسانی وانجام رسالت حرفه ای دقت و ظرافت خاص خودرا طلب می کند شاید اغراق نباشد اصحاب رسانه یاوران همیشه همراه مردم ومسئولان هستند وهمواره بانیت رفع مشکلات وایجاد آرامش بدون هیچ ادعایی تلاش می کنند تا سلامت روان فردی واجتماعی به بهترین شکل خود نمود عینی پیداکند با همه این اوصاف ، سلامت روان فردی واجتماعی، مطاعی که امروزه روز بسیار ارزشمند وضروری است.