بازدید دکتر قبادی دانا رئیس محترم سازمان بهزیستی کشور از آسایشگاه سالمندان و معلولین غرب گیلان (صومعه سرا )
بازدید دکتر قبادی دانا رئیس محترم سازمان بهزیستی کشور از آسایشگاه سالمندان و معلولین غرب گیلان (صومعه سرا )

با اولین شب از شب های قدر ، برگزاری مراسم ضیافت افطار و بازدید دکتر قبادی دانا رئیس محترم سازمان بهزیستی کشور از آسایشگاه سالمندان و معلولین غرب گیلان (صومعه سرا )

ایده آل خبر_عصر روز سوم خرداد ماه رئیس محترم سازمان بهزیستی کشور دکتر قبادی دانا باتفاق استاندار محترم گیلان ، نماینده محترم مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی ، دکتر محمدرضا پارسی مدیرکل بهزیستی گیلان، معاون امور مشارکت های مردمی بهزیستی کشور جناب ذوالفقار یزدان مهر ، دکتر سید منتظر شبر مدیرکل دفتر امور کودکان و نوجوانان بهزیستی کشور ، دکتر فاضلی نژاد رئیس بهزیستی شهر تهران و معاونین ، حراست ، بازرسی بهزیستی گیلان از آسایشگاه سالمندان و معلولین غرب گیلان بازدید کرده و در کنار سالمندان و معلولین افطار کردند و در مراسم احیا شرکت نمودند