یکی از شاخص های مهم نظام جمهوری اسلامی خدمت به مردم است/ بیمه سلامت در تکریم ارباب رجوع موفق عمل کرده است/ تفکر بسیجی در تمامی ادارت باید رشد کند
یکی از شاخص های مهم نظام جمهوری اسلامی خدمت به مردم است/ بیمه سلامت در تکریم ارباب رجوع موفق عمل کرده است/ تفکر بسیجی در تمامی ادارت باید رشد کند

رشت - ایده آل خبر - سرهنگ حسینی مسئول سازمان بسیج کارمندان سپاه قدس گیلان در دیدار با مدیرکل واعضای شورای پایگاه مقاومت بسیج بیمه سلامت گیلان گفت: بیمه سلامت درخدمت رسانی به مردم وتکریم ارباب رجوع موفق عمل کرده است

به گزارش ایده آل خبر به نقل از روابط،عمومی بیمه سلامت گیلان- سرهنگ حسینی تصریح کرد: نهادهای دولتی در مقابل شهروندان مسئولیت‌های بسیار پراهمیت و مهمی بر عهده دارند که اگر این مسئولیت‌ها درست اجرا شوند ، شهروندان هم برای انجام دادن مسئولیت‌های خود تلاش بیشتری می‌کنند آگاهی از حقوق و تعهدات شهروندی، زمینة انجام وظایف دوجانبه را فراهم می کند و باعث پاسخ خواهی شهروندان از مدیران و مسئولان خواهدشد.وی یاد آور شد یکی از شاخصهای مهم نظام مقدس جمهوری اسلامی خدمت به مردم است که در این راستا بیمه سلامت با الکترونیکی کردن فرآیندها ازجمله نسخه نویسی الکترونیک وداشتن میز خدمت فعال دسترسی بیمه شدگان به خدمات را بسیار آسان نموده است
.در ادامه دکتر محمدی مدیر کل بیمه سلامت با بیان اینکه اگر تفکر بسیجی نبود بسیاری کارها با مشکل مواجه می شد افزود :تفکربسیجی به معنای واقعی باید درتمامی ادارات و سازمان ها رشد پیدا کند.

وی یاد آور شد :در حال حاضر باید بیشتر به ارزشها توجه شود واخلاق اسلامی سرلوحه کار قرار گیرد
محمدی درپایان خاطر نشان کرد، بیمه شدگان بدانند با تعهدی که همکاران خوب ما در بیمه سلامت نسبت به حقوق شهروندی دارند با تمام توان از حقوق آنها حمایت خواهیم کرد.