تصویب چندین طرح به منظور تامین و تقویت آب شرب ۲۷ روستای شهرستان رشت
تصویب چندین طرح به منظور تامین و تقویت آب شرب ۲۷ روستای شهرستان رشت

رشت - ایده آل خبر - تامین و تقویت فشار آب آشامیدنی 27 روستای شهرستان رشت در سال جاری اجرا می شود.

به گزارش ایده آل خبر به نقل از دفتر روابط عمومي و آموزش همگاني شركت آب و فاضلاب استان گيلان؛ مدیرعامل این شرکت گفت: با گذشت هشت ماه از یکپارچه سازی شرکت های آبفای شهری و روستایی گیلان، اقدامات مؤثری برای رفع تنش آبی روستاهای استان انجام شده است.

سید محسن حسینی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل آبفای گیلان افزود: در همین راستا به منظور تامین پایدار و مناسب آب شرب روستاهای شهرستان رشت، چندین طرح در شرکت آبفای گیلان به تصویب رسید که به زودی وارد فاز اجرایی می شود.

وی آبرسانی به تاسیسات آب روستایی پیله داربن از رینگ آبرسانی دور شهر، برای محدوده شمال شهر رشت را یکی از طرح های مهم این شرکت دانست و گفت: با بهره برداری از این طرح ۵ هزار و ۳۰۰ خانوار در ۱۳ روستای (گالش خیل- مبارک آباد – بیجار خاله- پیرده – گالش گاچه- محمدآباد-گراکه -راسته کنار-المان- جورده-کژده-شالکو-پستک) از آب آشامیدنی پایدار و بهداشتی برخوردار می شوند.

مدیرعامل آبفای گیلان در ادامه افزود: اعتباری بیش از ۷۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برای اجرای این طرح پیش بینی شده است.

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل آبفای گیلان، با اشاره به آبرسانی به روستاهای منطقه سراوان از تاسیسات امام زاده هاشم و شاه عباسی گفت: با تصویب طرح آبرسانی به ۸ روستای جنوب شهر رشت با جمعیتی بالغ بر ۵ هزار و ۱۰۰ خانوار، ۲۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال برای آبرسانی به روستاهای (سراوان-جوکلبندان- قاضیان-کچا-گلسرک-اسلام آباد-شهرستان- موشنگاه) هزینه می شود.

وی همچنین از تامین آب شرب ۶ روستای محدوده غرب شهر رشت در طرح آبرسانی به روستای پسیخان از رینگ آبرسانی دور شهر رشت خبر داد و افزود: این طرح با اعتباری بیش از ۴۳ میلیارد ریال جهت بهره مندی ۹۵۰ خانوار روستاهای (آتشگاه- پسیخان- پسویشه-بیجارکنار-فیض آباد-خنفچه) اجرا خواهد شد.