جلسه معاونت خدمات شهری شهرداری بندرانزلی  با حامیان حیوانات جهت هماهنگی و برنامه ریزی مراحل بعدی امور پناهگاه سگ های بلاصاحب
جلسه معاونت خدمات شهری شهرداری بندرانزلی  با حامیان حیوانات جهت هماهنگی و برنامه ریزی مراحل بعدی امور پناهگاه سگ های بلاصاحب

جلسه معاونت خدمات شهری شهرداری بندرانزلی با حامیان حیوانات جهت هماهنگی و برنامه ریزی مراحل بعدی امور پناهگاه سگ های بلاصاحب

ایده آل خبر_به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندرانزلی، جلسه معاونت خدمات شهر با حامیان حیوانات جهت هماهنگی و برنامه ریزی مراحل بعدی امور پناهگاه سگ های بلاصاحب برگزار شد.
در این پناهگاه هم اکنون ۵۷ قلاده سگ نگهداری می شود که مراحل واکسیناسیون و عقیم سازی آن ها انجام شده و بعد از قلاده گذاری و پلاک گذاری برای شناسایی آن ها، در طبیعت رها می شوند یا جهت نگهبانی واگذار می گردند.
شاسان ذکر است در این پناهگاه هیچ سگی بصورت دائم محبوس نمی شود و بعد از گذراند مراحل واکسیناسیون، عقیم سازی و پلاک گذاری، رها می شوند و اینکار بصورت دوره ای برای تعدادی از سگ های دیگر انجام می شود و هدف کنترل جمعیت سگ ها می باشد.
در این جلسه حامیان حیوانات نظرات و پیشنهاد های خود را برای ادامه مراحل بعدی کار ارائه نمودند.