دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان خبر داد راه اندازی ستاد أمر به معروف در شهرستانها طی هفته پیش رو
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان خبر داد راه اندازی ستاد أمر به معروف در شهرستانها طی هفته پیش رو

_صبح امروز دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر در جمع خبرنگاران بیان داشت: یکی از مظلومیت دو فرع فوق به فراموشی سپردن آن در بسیاری از اعصار است.

لیلا پاکیزه _صبح امروز دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر در جمع خبرنگاران بیان داشت: یکی از مظلومیت دو فرع فوق به فراموشی سپردن آن در بسیاری از اعصار است.

حسن کربلایی با اشاره به دستورخداوند در ارجحیت امر به معروف و نهی از منکر بر دیگر فروعات خاطرنشان کرد:  خداوند در أمر به معروف و نهی از منکر بدوا خود مجری آن  است .

وی در اشاره به برتری برخی از مومنان بر دیگران تصریح کرد: در آیه ۹۰ سوره نهل، آیه ۷۱ سوره توبه و ….به کرار به لزوم رعایت أمر به معروف و نهی از اشاره شده است.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تاکید کرد: امر به معروف و نهی از منکر نه به معنی مخالفت بلکه به معنی دوست داشتن یکدیگر است. و آمران به معروف وناهیان از منکر از دوستان و یاران  الهی هستند.

کربلایی أمر به معروف و نهی از منکر را ارجح تر از دیگر واجبات خواند و گفت: در آیات و احادیث به اهمیت بسیار زیاد أمر به معروف و نهی از منکر اشاره شده است.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر ازانحراف این فریضه در ایران سخن گفت و افزود: در جامعه ما ذهنیتی منفی در این راستا وجود دارد. و این در حالی است که در زندگی روزمره مان هریک بارها و بارها همدیگر را أمر به معروف و نهی از منکر می نماییم.

وی افزود: در ۸۰ اداره استان شورای أمر به معروف و نهی از منکر وجود دارد که اعضای آن  از ۷ تا ۹ نفر به ریاست مدیر اداره می باشد که به زودی ازحالت رکود و نیمه فعال در خواهند آمد.

کربلایی با تاکید بر فشار برخی از نمایندگان بر روی مدیران ادارات در تحمیل نیرو خاطرنشان کرد: در این خصوص اعضای ستاد أمر به معروف و نهی ازمنکر ادارات باید با روش مراقبت از مدیران که متاسفانه در این استان انجام نگرفته بیش از بیش فعال خواهیم شد تا شاهد بدنامی ادارات  و به طبع آن بدنامی استان نباشیم.

کربلایی أمر به معروف و نهی از منکر را وظیفه همگانی برابر با اصل قانون دانست و گفت: أمر به معروف و نهی از منکر امری واجب است و تنها مربوط به این دوره نیست و از ابتدای انقلاب حضرت امام (ره) در  تلاش بر استقرار اداره ای به این عنوان بوده اند.

وی ستاد فوق را مدافعان اوامران به معروف ناهیان از منکر عنوان کرد و بیان داشت: اگر مدیری خلاف می کند اصحاب رسانه می توانند با اتحاد و همدلی با یکدیگر بر علیه اش مطلب بزنند و صدا و سیما نیز با عدم قرار دادن تریبون در این مسیر همراه و همگام  با ستاد امر به معروف و نهی از منکر شوند.

کربلایی یادآور شد: در صورت تذکر به مدیران متخلف و عدم ترک تخلف ، ستاد أمر به معروف و نهی از منکر قانونا می توانند آن مدیر را به دستگاه قضایی معرفی نمایند.

دبیر ستاد أمر به معروف و نهی از منکر از راه اندازی ستاد أمر به معروف در شهرستانها طی هفته پیش رو خبر داد و گفت:  ستاد أمر به معروف و نهی از منکر شهرستانها به ریاست ائمه جمعات می باشند. که ۳۳ ستاد أمر به معروف و نهی ازمنکر در ۳۳ شهرستانهای استان استقرار خواهد یافت.

او با تاکید بر اینکه همه دستگاهها و نهادهای که موجودیت دارند موطف به همکاری با ستاد أمر به معروف و نهی از منکر هستند و گفت: همه دستگاه ملزم به رعایت موازین شرعی و قانونی أمر به معروف و نهی از منکر هستند.

وی با تاکید بر طرح ناظر در سطح استان خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۹۵ درصد افرادی که در اتومبیلها کشف حجاب می کنند،  اخطار و تذکر می گیرند، دیگر تکرار تخلف فوق را ندارند.

او در پیشگیری از تخلفات با تاکید بر لزوم رعایت اصل أمر به معروف و نهی از منکر در همه سازمانها تصریح کرد:  تمامی سازمانها ملزم به رعایت اصول خاص هستند بنابراین به زودی تفرجگاهها، اماکن تفریحی چون سواحل، غذاخوری ها، برنامه های صدا و سیما و مدلینگ هایی که در خیابان تبدیل به مدلهایی ازآرایش و لباس شده اند برخورد خواهد شد.

 

گفتنی است راههای ارتباطی باستاد امربه معروف و نهی از منکر گیلان به شرح ذیل است :

سایت ستاد : www.setad-abm.com/gilan

ایمیل :gilan@setad-abm.com

فکس: ۳۳۵۱۹۹۴۵

شماره پیامک : ۳۰۰۰۶۱۵۰۰۵