در شناخت مزیت های نسخه نویسی الکترونیکی باید فرهنگ سازی شود
در شناخت مزیت های نسخه نویسی الکترونیکی باید فرهنگ سازی شود

رشت _ خط گیلان _ دکتر محمدی گفت :نسخه‌نویسی الکترونیک گامی در راستای استقرار دولت الکترونیک است و باید فرهنگ‌سازی خوبی در شناخت مزیت‌های نسخه نویسی الکترونیک صورت گیرد.

به گزارش ایده آل خبر به نقل از خط گیلان ، دکتر محمدی مدیر کل بیمه سلامت با اشاره به اینکه نسخه‌نویسی الکترونیک یکی از اولویت‌های مهم بیمه سلامت است افزود: نسخه‌نویسی الکترونیک گامی در راستای استقرار دولت الکترونیک است و باید فرهنگ‌سازی خوبی در شناخت مزیت‌های نسخه نویسی الکترونیک صورت گیرد

وی افزود: الکترونیکی شدن خدمات سلامت در بخش سرپایی و بستری منجر به کاهش مصرف کاغذ، حفظ منابع مالی، به روز کردن اطلاعات و ایجاد بستر مناسب برای تصمیم گیری مدیران و درنهایت ارائه خدمات مناسب به مردم می‌شود.

دکترمحمدی اضافه کرد: نسخه ‌نویسی الکترونیک گام بزرگی در راستای ایجاد انضباط مالی در حوزه سلامت است و کمک می‌ کند که آمار صحیح در دست داشته باشیم تا بتوانیم برنامه ریزی درستی با توجه به محدودیت منابع داشته باشیم .

مدیر کل بیمه سلامت یاد آورشد ؛چنانچه به منابع نامحدود هم دسترسی داشته باشیم استقرار انضباط مالی یکی از مهمترین الزامات در حوزه سلامت است.