دیدار مدیر مخابرات منطقه گیلان با شهردار لاهیجان
دیدار مدیر مخابرات منطقه گیلان با شهردار لاهیجان

دیدار مدیر مخابرات منطقه گیلان با شهردار لاهیجان

 

ایده آل خبر_به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه گیلان ، مهندس پارسائی جهت رفع مشکلات ارتباطی موجود در شهرستان لاهیجان با مهندس کاظمی شهردار لاهیجان دیدار و در خصوص اخذ مجوزهای حفاری ، اجاره سایت های BTS تلفن همراه  ، توسعه خدمات سرویس های نوین بر بستر فیبر نوری جهت نصب و راه اندازی دوربین های نظارتی سطح شهر به بحث و گفتگو پرداخت