سرپرست  استانداری گیلان در همایش مشترک شهرداران و دهیاران تاکید کرد ضرورت تسلط شهرداران و دهیاران  بر قوانین
سرپرست  استانداری گیلان در همایش مشترک شهرداران و دهیاران تاکید کرد ضرورت تسلط شهرداران و دهیاران  بر قوانین

سرپرست استانداری گیلان در همایش مشترک شهرداران و دهیاران تاکید کرد ضرورت تسلط شهرداران و دهیاران بر قوانین

لیلا پاکیزه _سرپرست استانداری گیلان در همایش مشترک شهرداران و دهیاران در سالن غدیر استانداری با اشاره به بسترهای موجود در استان بیان داشت: هدف اصلی ما از این گردهمایی تجلیل از همه خادمین شهری و روستایی سراسر استان به بهانه روز دهیار و شهردار است.

زارع با قدردانی از تلاش صادقانه کلیه شهرداران و دهیاران حاضر تصریح کرد: شهرداریها و دهیاریها تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم بر پیکره آحاد مردم دارند. بنابراین کار شهرداران و دهیاران آن تاثیر  مستقیم و غیر مستقیم بر پیکره حیات مردم دارد.

وی افزود: اهمیت و نقش و جایگاه مسئولیت شهرداران و دهیاران برای مردم و مسئولین واضح و مبرهن است و اگر از همه ظرفیتهای قانونی استفاده کنیم در انجام این وظایف موفق تر خواهیم بود.

زارع با تاکید برچالش های موجود شهرداران و دهیاران خاطرنشان کرد: ارسال پرونده های شهرداران و دهیاران برای بررسی تخلفات به دستگاه قضا از اهم مشکلات مطروحه بود، لذا همه شهرداران و دهیاران با تسلط بر قوانین باید کوشش کند تا خود را از هر آسیبی محفوظ دارد.

سرپرست استانداری گیلان با تاکید بر اینکه طبق قانون دهیاری ها نمی توانند بخش حقوقی داشته باشند، تصریح کرد: شهرداریها می توانند بخش حقوقی و حتی مشاور حقوقی داشته باشند.

او افزود: ما بایستی در مدیریت شهری و روستایی راندمان بهره وری در منابع انسانی ، مالی و تجهیزات ارتقا دهیم. لذا آموزش می توانند کمک رسان خوبی در این زمینه باشد.و هر قدر بیشتر بتوانیم از منابع انسانی و مالی و تحهیزات استفاده بیشتری ببریم بهره وری را نیز بالا خواهیم برد.

زارع با تاکید بر اینکه دولت تدبیر و امید از ابتدا با تفدیم لوایح قانونی تسهیلاتی برای شهرداری ها داشته است، گفت: معاونت عمرانی وزارت کشور چه درزمان گذشته و چه تاکنون کوشش کرده تا از منابع اعتباری قانون بودجه در غالب های مختلف به شهرداریها کمک شود.

سرپرست استانداری گیلان خاطرنشان کرد: از آن جایی که شهرداریها و دهیاریها یک نهاد غیر دولتی است و به طبع آن تحقق منابع مالی آنها نیز از منابع غیر دولتی است، لذا با توجه به ظرفیتهای موجود در گیلان از جمله گردشگری می توان گام های موثرتری در ایجاد درآمد پایدار برداشت.

او با تاکید بر ضرورت مدیریت در منابع مالی تصریح کرد: منابع مالی اگر هدفمند و براساس شاخص های واقع بینانه باشد در مدیریت شهری بهتر می توان موفق بود.

زارع با تاکید بر تلاش معاندان در بزرگنمایی نارصایتی های مردم ایران خاطرنشان کرد: در پایان سال جاری رویدادی بزرگ در عرصه سیاسی و اجتماعی یعنی انتخابات مجلس داریم لذا هدف دولت تدبیر و امید و نظام برگزاری انتخاباتی آرام و شایسته است بنابراین رفتار و کردار و نتایج و اقدامات شبانه روزی شهرداران و دهیاران تاثیر مستقیم بر ایجاد رضایتمندی یا خدای نکرده نارضایتی مردم خواهد داشت.