((سمیه حجتی)) نماینده کمیته حفاظت شخصیت و تشریفات استان گیلان شد
((سمیه حجتی)) نماینده کمیته حفاظت شخصیت و تشریفات استان گیلان شد

به گزارش ایده ال خبر از رشت – “سمیه حجتی” رییس کمیته دفاع شخصی و قوه الرمی استان گیلان از سوی سرتیپ دوم شهرام میناپور رییس کمیته حفاظت شخصیت و تشریفات کشور بعنوان اولین نماینده زن کمیته حفاظت شخصیت و تشریفات کشور منصوب شد. بنابر این گزارش؛ “سمیه حجتی” با توجه به دارا بودن سوابق […]

به گزارش ایده ال خبر از رشت – “سمیه حجتی” رییس کمیته دفاع شخصی و قوه الرمی استان گیلان از سوی سرتیپ دوم شهرام میناپور رییس کمیته حفاظت شخصیت و تشریفات کشور بعنوان اولین نماینده زن کمیته حفاظت شخصیت و تشریفات کشور منصوب شد.
بنابر این گزارش؛ “سمیه حجتی” با توجه به دارا بودن سوابق مفید و ارزشمند در امر ورزش رزمی و علاقمندی وی به امنیت اجتماعی و امر محافظت و مراقبت با کسب نمرات عالی در دوره محافظت ومراقبت و اخذ مدرک حفاظت شخصیت و تشریفات طبق بررسی های لازم و بعمل آمده با تایید کمیته فنی کشور به این سمت معرفی و منصوب شد.
همچنین در متن مجوز نمایندگی وی نیز آمده است: امید است با اتکال به خداوند منان و با استفاده از نیروهای جوان و با تجربه و با رعایت قوانین و مقررات در انجام وظیفه و امور محوله و فراهم‌نمودن زمینه مساعد در راستای توسعه و گسترش آن در منطقه گام برداشته شود.