مدیر اجرایی دبیرخانه شورای سیاستگذاری شهرهای فعال ایران منصوب شد
مدیر اجرایی دبیرخانه شورای سیاستگذاری شهرهای فعال ایران منصوب شد

 رشت_ایده ال خبر _طی حکمی از سوی ریاست فدراسیون همگانی و دبیرکل شورای سیاستگذاری شهرهای فعال ایران دکتر محمد عشقی بعنوان مدیر اجرای شورای سیاستگذاری شهرهای فعال ایران منصوب گردید.  

 

به گزارش ایده آل خبر – دراین حکم آمده است :  نظر به تعهد ، تخصص و اهتمام جنابعالی در جهت توسعه ورزش شهروندی و همچنین به منظور اجرای موفق طرح ملی شهرهای فعال ایران به موجب این حکم بعنوان مدیر اجرای دبیرخانه شورای سیاستگذاری شهرهای فعال ایران منصوب می شوید. با اتکال به خداوند متعال همواره در امر خدمتگزاری به ملت شریف ایران اسلامی و تحقق جامعه سلامت محور موفق و موید باشید