مراسم تجلیل از ۸۰  دانش آموزان پسر و دختر توسط پایگاه مقاومت بسیج مالک اشتر  و الزهرا (س)
مراسم تجلیل از ۸۰  دانش آموزان پسر و دختر توسط پایگاه مقاومت بسیج مالک اشتر  و الزهرا (س)

رشت – ایده آل خبر – در مراسمی حوزه مقاومت بسیج ۴ شهری خواهران و برادران محله ولکس رشت به مناسبت هفته بسیج از ۸۰ دانش آموزان پسر و دختر تجلیل شد. گفتنی است حوزه ها و پایگاه های مقاومت بسیج سپاه ناحیه مرکزی شهرستان رشت به صورت مداوم کمک هایی را به دانش آموزان […]

رشت – ایده آل خبر – در مراسمی حوزه مقاومت بسیج ۴ شهری خواهران و برادران محله ولکس رشت به مناسبت هفته بسیج از ۸۰ دانش آموزان پسر و دختر تجلیل شد.

گفتنی است حوزه ها و پایگاه های مقاومت بسیج سپاه ناحیه مرکزی شهرستان رشت به صورت مداوم کمک هایی را به دانش آموزان در شرایط کرونا ویروس اهدا کردند.