مصوبات پنجمین جلسه کمیته بهداشت شورای اسلامی کار شهرداری رشت: از کارگاه های آموزشی و آزمایشات پزشکی تا سم پاشی و عفونت زدایی گورستان پنجمین جلسه کمیته بهداشت شورای اسلامی کار شهرداری رشت برگزار شد.

ایده آل خبر _به گزارش واحد خبر مدیریت اجرایی ارتباط با رسانه های شهرداری رشت، پنجمین جلسه کمیته بهداشت شورای اسلامی کار شهرداری رشت در محل پایگاه مقاومت بسیج شهید دستغیب با دستور” برپایی کارگاه های آموزشی یک روزه برای رعایت موازین بهداشتی و بهداشت فردی”، انجام تست های قند خون و فشار خون با همکاری مرکز بهداشت، انجام آزمایشات پزشکی برای پرسنل شاغل در محیط های کارگری، سم پاشی و عفونت زدایی گورستان برای کاهش آلودگی برگزار شد.

رئیس شورای اسلامی کار شهرداری رشت در این جلسه با اشاره به اهمیت بهداشت فردی کارکنان و ایمنی محیط کار گفت: شیوع بسیاری از بیماری ها نتیجه عدم رعایت بهداشت فردی در محیط کار است که باید جدی گرفته شود.

شهند آموزش های بهداشتی و ایمنی برای کارکنان را ضروری دانست و افزود: برای استفاده مطلوب از نیروی کار باید به سلامت کارکنان و ایمنی و بهداشت محیط کار توجه شود.

وی نقش کارکنان برای ارتقای بهداشت و ایمنی محیط کار را با اهمیت خواند و افزود: مدیران شهرداری رشت نیز باید به بهداشت و ایمنی کارکنان توجه داشته باشند و از قرار دادن کارکنان در شرایط خطر اجتناب نمایند.

وی همچنین به نارضایتی تعدادی از پرسنل برای نامناسب بودن محیط کار اشاره کرد و بیان داشت: در صحت و سقم این مساله، باید مشکلات رفع شود و احتمال آسیب کاهش یابد.

در پایان، با موارد مطروحه در دستور جلسه موافقت شد.