پاساژ شیک توسط کارشناسان حوزه پیشگیری سازمان آتش نشانی رشت مورد ارزیابی و پایش ایمنی قرار گرفت
پاساژ شیک توسط کارشناسان حوزه پیشگیری سازمان آتش نشانی رشت مورد ارزیابی و پایش ایمنی قرار گرفت

پاساژ شیک توسط کارشناسان حوزه پیشگیری سازمان آتش نشانی رشت مورد ارزیابی و پایش ایمنی قرار گرفت

ایده آل خبر– به گزارش خبرنگار تحریریه خبر روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی رشت-پاساژ شیک توسط کارشناسان حوزه پیشگیری سازمان آتش نشانی رشت مورد ارزیابی و پایش ایمنی قرار گرفت.

بابک رمضانی رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی رشت در این باره گفت: در راستای اجرای تبصره ذیل بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها و بر اساس صدور مجوز توسط معاون محترم دادستان عمومی و انقلاب رشت برای شهرداری رشت (به منظور ارزیابی و پایش ایمنی و احصای نواقص از حیث حریق احتمالی در اماکن عمومی اعم از مراکز تجاری، درمانی، آموزشی و اداری)، کارشناسان واحد پیشگیری و نظارت این سازمان پس از هماهنگی با مالک پاساژ از آن مکان بازدید و پس از احصای نواقص حریق و حوادث احتمالی، شهرداری رشت ضرورت رفع نارسایی های موجود را (ظرف مدت ۴۵ روز) به مالک پاساژ ابلاغ نمود.

رمضانی در پایان افزود: با توجه به بالا بودن ریسک آتش سوزی در چنین اماکنی، انتظار می رود مالکان و متولیان آن نسبت به انجام وظایف قانونی خود در جهت رفع کاستی های ایمنی و صیانت از جان و مال افراد و سرمایه های ملی اقدام عاجل نمایند.