رشت-ایده آل خبر - :پرسنل حفاظت فیزیکی مرکز دانشگاهی پوسینا، در اقدامی مسوولانه، طلای یافته شده در این مرکز را به صاحبش باز گرداند.

به گزارش ایده آل خبر به نقل از روابط عمومی سید مسعود حسینی و احمد نیک- پرسنل پاکدست شاغل در مرکز آموزشی درمانی پورسینا رشت، یک جفت گوشواره و یک عدد زنجیرطلای پیدا شده به ارزش ۳۰ میلیون تومان، متعلق به همراه بیمار را بدون هیچ چشمداشتی به واحد حراست این مرکز دانشگاهی تحویل دادند و این اشیا قیمتی به صاحبش بازگردانده شد.