پروژه خط تغذیه خشکبیجار به بهره برداری رسید
پروژه خط تغذیه خشکبیجار به بهره برداری رسید

پروژه خط تغذیه خشکبیجار به بهره برداری رسید

ایده آل خبر _به گزارش روابط عمومی گاز گیلان- پس از ماهها تلاش شبانه روزی و اجرای ۷کیلومتر لوله فولادی ۱۰ و۱۲اینچ، پروژه خط تغذیه خشکبیجار با حضور معاون فرماندار رشت و مسئولین شهرستانی وصل و تزریق گاز انجام شد.

این پروژه با هدف پایداری جراین گاز مشترکین خانگی به انجام رسیده و برای آن در حدود ۲۴ میلیارد ریال هزینه شده است.