کارگاه آموزشی سامانه اطلاعات مکانی تحت وب طی سه روز در آبفای گیلان برگزار شد
کارگاه آموزشی سامانه اطلاعات مکانی تحت وب طی سه روز در آبفای گیلان برگزار شد

  به گزارش ایده  آل خبر به نقل از دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان گیلان، معاون منابع انسانی و تحقیقات شرکت از برگزاری کارگاه آموزشی سه روزه سامانه اطلاعات مکانی تحت وب توسط گروه GIS شرکت خبر داد. مژگان امیدی معاون منابع انسانی و تحقیقات آبفای گیلان با اشاره […]

 

به گزارش ایده  آل خبر به نقل از دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان گیلان، معاون منابع انسانی و تحقیقات شرکت از برگزاری کارگاه آموزشی سه روزه سامانه اطلاعات مکانی تحت وب توسط گروه GIS شرکت خبر داد.

مژگان امیدی معاون منابع انسانی و تحقیقات آبفای گیلان با اشاره به پیاده سازی نرم افزار سیستم اطلاعات مکانی آب و فاضلاب مبتنی بر وب از ابتدای سال جاری در این شرکت اظهار داشت: به منظور مدیریت تاسیسات، انجام پروژه های شرکت، اجرای الزامات و دستورالعمل های شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و ارتقای زیر ساخت SDI این طرح اجرا شد و کارگاه آموزشی سه روزه در شهریور ماه با حضور نمایندگان کلیه مناطق و امور استان تشکیل شد.

وی همچنین افزود: در این کارگاه آموزشی نحوه عملکرد سامانه اطلاعات مکانی تحت وب تشریح و گزارشی از کلیه عوارض اطلاعات مکانی موجود در سامانه هر یک از مناطق و امور ارائه و فلوچارت روند اجرای GIS و تهیه نقشه های ازبیلت شرح داده شد.

گفتنی است با توجه به یکپارچگی شرکتهای آب و فاضلاب شهری و روستایی، دستورالعمل برداشت اطلاعات عوارض محدوده های روستایی شرکت های آب و فاضلاب – ابلاغی از سوی شرکت مهندسی – بررسی و چالش های عمده مطرح شد و جمع آوری و تکمیل اطلاعات و نقشه های مکانی در دستور کار شرکت قرار گرفت.