کاهش ۱۰ درصدی مصرف برق مشترکین هدف اصلی طرح برق امید است
کاهش ۱۰ درصدی مصرف برق مشترکین هدف اصلی طرح برق امید است

رشت - ایده آل خبر - در جلسه ای با حضور دکتر محمد اسماعیل هنرمند مدیرعامل توزیع برق گیلان و جمعی از معاونین، مدیران و همکاران حوزه خدمات مشترکین دستورالعمل های اجرایی طرح برق امید تبیین شد.

به گزارش ایده آل خبر – در ابتدای این جلسه محمد اسماعیل هنرمند گفت: گام اول   در اجرای این طرح شناسایی مشترکین در دسته های کم مصرف، خوش مصرف و پر مصرف است و داده ها باید به تفکیک مناطق و با دقت بصورت رقم و درصد موجود باشد و حتی تغییرات در این دسته ها باید ثبت شود.

مدیرعامل شرکت توزیع برق گیلان تصریح کرد : هدف اصلی و غایی طرح برق امید کاهش حداقل ۱۰ درصدی مصرف برق مشترکین پر مصرف و کمک به حفظ محیط زیست است.

ضرورت ارتقا اگاهی همکاران/ اطلاع رسانی گسترده

وی افزود: با توجه به اهمیت طرح برق امید علاوه بر ضرورت ارتقاء آگاهی همکاران شایسته است تا تمامی کارشناسان و ادارات اجرایی، نسبت به اطلاع رسانی گسترده به مشترکین اقدامات لازم را داشته باشند.

تبدیل مشترکین پرمصرف به مشترکین کم مصرف

هنرمند خاطرنشان کرد : راهکارهای مدیریت مصرف بصورت جاری مورد اطلاع رسانی قرار می گیرد و باید با تاکید بیشتر در این خصوص آگاهی بخشی صورت پذیرد تا بدین ترتیب بتوان مشترکین پرمصرف را به مشترکین خوش مصرف و کم مصرف تبدیل کرد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق گیلان یادآور شد: : نتایج اجرای طرح باید از سوی همکاران همواره مورد پایش قرار گیرد  و این موضوع باید با کمک همه همکاران بویژه ادارات فروش و خدمات مشترکین سطح شرکت و مامورین تشخیص با جدیت پیگیری و اجرا شود.

در ادامه این جلسه معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت با اشاره به دستورالعمل های ابلاغی این طرح اظهار داشت:  هدف از برگزاری این جلسه ایجاد زبان واحد برای مبحث مهم برق امید است .

مهندس بیدی افزود: شناسایی، اطلاع رسانی، اقدامات اجرایی و پایش جاری بمنظور تحقق کمی و کیفی چهار رکن اصلی اجرای طرح ملی برق امید می باشد .

وی به تشریح ارکان اجرای برق امید پرداخت و گفت: هدف اصلی، کاهش حداقل ۱۰ درصدی مصرف برق مشترکین پرمصرف است .

معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع برق گیلان تاکید کرد: مشترکین کم مصرف مشترکینی هستند که در ماه های عادی سال کمتر از ۸۰ کیلووات ساعت در ماه و در ماه های گرم سال (۱۵ خرداد تا ۱۵ شهریور) کمتر از ۱۵۰ کیلووات ساعت در ماه مصرف می کنند. همچنین مشترکین خوش مصرف شامل مشترکینی می شود که در ماه های عادی کمتر از ۲۰۰ کیلووات ساعت و در ماه های گرم سال ۴۰۰ کیلووات ساعت در ماه مصرف برق دارند و مشترکین پرمصرف نیز مشترکینی هستند که مازاد بر الگوی مصرف اشاره شده برق مصرف می کنند.

تخفیف صد در صدی بهای برق به مشترکین کم مصرف
بیدی گفت: به مشترکین کم مصرف تخفیف ۱۰۰ درصدی بهای برق مصرفی تعلق می گیرد و مشترکین خوش مصرف شامل تخفیف کاهش مصرف نسبت به مدت مشابه سال قبل می شوند و مشترکین پرمصرف نیز فرصت ۶ ماهه در اختیار آنان قرار می گیرد تا مصرف خود را کاهش دهند .

وی تصریح کرد: شناسایی مشترکین در تعرفه های مختلف بسیار ضروری است و در این زمینه باید توجه ویژه ای به سکونتگاه های غیر دائم و باغ ویلاها شود تا اشتباهاً بعنوان کم مصرف ها درنظر گرفته نشوند که در این راستا از ظرفیت مامورین تشخیص به خوبی می توان استفاده کرد.

معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع برق گیلان گفت: در استان گیلان و در ماه های عادی سال بصورت حدودی مشترکین کم مصرف ۲۶% ، مشترکین خوش مصرف ۴۶% و مشترکین پرمصرف ۲۹% هستند و در ماه های گرم این ارقام بترتیب : ۱۱ ، ۴۶ و ۴۲ درصد می باشد .

بیدی به اپلیکیشن بسیار کاربردی “برق من” اشاره کرد و افزود: مشترکین با مراجعه به این اپلیکیشن در کنار تمامی خدمات جامع و کامل آن، امکان مشاهده و بررسی چگونگی مصرف و قرارگیری در دسته بندی های مذکور را خواهند داشت.

وی در پایان ضمن تشریح کامل برخی از برنامه های اجرایی مدیریت مصرف به پرسش های حاضرین درخصوص چگونگی اجرای طرح برق امید پاسخ داد.