کسب عنوان دستگاه برتر توسط مدیریت درمان تامین اجتماعی گیلان در جشنواره شهید رجایی
کسب عنوان دستگاه برتر توسط مدیریت درمان تامین اجتماعی گیلان در جشنواره شهید رجایی

  پایگاه خبری تحلیلی ایده آل خبر – مدیر درمان تامین اجتماعی گیلان از كسب عنوان دستگاه برتر توسط مديريت درمان تامين اجتماعي استان گيلان در جشنواره شهيد رجايی در سال ١٣٩٩ خبر داد و گفت:كسب عنوان دستگاه برتر توسط مديريت درمان تامين اجتماعی در جشنواره شهيد رجایی نشان از همت والا و ايثار شما […]

 

پایگاه خبری تحلیلی ایده آل خبر – مدیر درمان تامین اجتماعی گیلان از كسب عنوان دستگاه برتر توسط مديريت درمان تامين اجتماعي استان گيلان در جشنواره شهيد رجايی در سال ١٣٩٩ خبر داد و گفت:كسب عنوان دستگاه برتر توسط مديريت درمان تامين اجتماعی در جشنواره شهيد رجایی نشان از همت والا و ايثار شما همكاران عزيز در عرصه خدمت به بيماران و بيمه شدگان داشته و دارد .

محمد حسین شهید نژاد گفت:هرچند در بيان جلوه هاي فداكاري و قدرت مهرباني شما برادران و خواهران عزيزبه مردم زبان هر مسؤل بيننده اي قاصر است ،اما اين لوح و تقدير نامه شايد بتواند گوشه اي از ارزشهاي شما را به كساني كه از نزديك توفيق همدلي و همراهي با شما را نداشته اند، بنماياند.

وی در ادامه افزود:در كسب اين توفيق لازم و بايسته است تا از زحمات خواهر خوبمان خانم پريسا معير طرقي و برادر عزيزمان آقاي اسدا… خوشخو ،كه با ممارست و به زيبايي توانستند جلوه هاي اين برتري را به مميزين مربوطه تعرفه نمايند تشكر و قدر داني ويژه مينمايم.

با امتنان و ارادت ،خادم شما

دكتر محمد حسين شهدي نژاد لنگرودي

مدير درمان تامين اجتماعي گيلان