۹۵ درصد آب شرب شهر لاهیجان از تصفیه خانه بزرگ آب گیلان تامین می شود
۹۵ درصد آب شرب شهر لاهیجان از تصفیه خانه بزرگ آب گیلان تامین می شود

 رشت - ایده آل خبر - سیدمحسن حسینی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گیلان از برخورداری 95 درصدی لاهیجان از آب شرب با کیفیت تصفیه خانه بزرگ آب گیلان خبر داد.

به گزارش ایده آل خبر  ، به نقل از روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان گیلان، مدیرعامل این شرکت با حضور در جلسه فرمانداری شهرستان لاهیجان به منظور بررسی وضعیت تأمین آب این شهرستان، از برخورداری ۹۵ درصدی لاهیجان از آب شرب با کیفیت تصفیه خانه بزرگ آب گیلان خبر داد.

سیدمحسن حسینی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گیلان با اشاره به شروع به کار آزمایشی فاز دوم تصفیه خانه بزرگ آب گیلان اظهار داشت: با بهره برداری از این تصفیه خانه، ۹۵ درصد آب شرب مشترکین شهرستان لاهیجان از این تصفیه خانه تأمین می شود.

وی با تأکید بر ارتقاء کیفیت آب شرب شهرستان لاهیجان تصریح کرد: آب خام تصفیه خانه بزرگ گیلان، از سد آیت ا… بهجت شهر بیجار تأمین می شود که از کوههای درفک سرچشمه می گیرد و در نتیجه آب شرب شهرستان لاهیجان نیز به لحاظ کمی و کیفی ارتقاء خواهد داشت.

مدیرعامل آبفای گیلان با بیان اینکه پیش از این آب شرب شهر لاهیجان از چاههای بازکیاگوراب و سایت شهید خوش سیرت تأمین می شد افزود: با راه اندازی این تصفیه خانه، چاهها بصورت رزرو خواهند بود و در مواقع بحران و شرایط اضطراری مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

وی درپایان از مشترکین شهرستان لاهیجان که در کدورت آب ناشی از افزایش فشار در شبکه توزیع آب این شهرستان در پی بهره برداری آمایشی فاز دوم تصفیه خانه بزرگ آب گیلان صبوری و همراهی نمودند، تشکر وقدردانی به عمل آورد.