رشت - ایده آل خبر - کمک هزینه ازدواج در زمره تعهدات کوتاه مدت سازمان تامین اجتماعی به آن دسته از بیمه شدگان اجباری تعلق میگیرد که در مدت 5 سال قبل از تاریخ عقد ازدواج دائم برای اولین بار ، حداقل دو سال سابقه بیمه پردازی داشته باشند .

به گزارش ایده آل خبر به نقل از روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل تامین اجتماعی استان گیلان ، کیوان مرتضوی مدیرکل این مجموعه با اشاره به اینکه در پنج ماهه لغایت مرداد سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۱۶۶ فقره کمک هزینه ازدواج با رقمی معادل ۷ میلیارد تومان توسط شعب تامین اجتماعی در سطح استان پرداخت شده اظهار داشت : تمامی فرایندهای اجرای این تعهد از ثبت درخواست و بارگذاری مدارک تا استعلام و واریز به حساب به شکل غیرحضوری انجام میگردد .

وی با بیان اینکه کمترین اسناد صادره این تعهد در سالجاری با ۲۱۱ فقره مربوط به اردیبهشت ماه و بیشترین آن با ۲۷۲ فقره در مرداد ماه امسال انجام گرفته است اذعان داشت ماهانه به طور متوسط مبلغ ۱/۴ میلیارد تومان بابت این تعهد به بیمه شدگان مشمول پرداخت شده است .

شایان ذکر است بر اساس قانون در صورتی که زن و شوهر هر دو بیمه شده اجباری و حائز شرایط مقرر باشند میتوانند هر یک به شکل مستقل از این تعهد بهره مند گردند .

اولین ازدواج بودن ، عقد دائم و داشتن دو سال سابقه در مدت ۵ سال قبل از ازدواج از شرایط برخورداری از این تعهد میباشد .