رشت - ایده آل خبر - در پی اقدامات و عملکرد دولت سیزدهم؛ 31 هزار و 956 مشترک در حوزۀ شهری تحت پوشش خدمات شرکت آب و فاضلاب استان گیلان قرار گرفتند.

به گزارش ایده آل خبر، به نقل از دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان گیلان؛ مدیرعامل شرکت آبفای گیلان اظهار داشت: ۳۱ هزار و ۹۵۶ انشعاب جدید آب شهری از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم تاکنون در استان واگذار شده و مجموع مشترکین گیلان در بخش شهری به ۵۳۶ هزار و ۳۱۲ فقره افزایش یافته است؛ در حال حاضر ۹۹.۹۹ درصد جمعیت ساکن در شهرهای استان از خدمات شرکت آبفای گیلان بهره مند هستند.

مازیار علی پور افزود: طول شبکه توزیع آب استان گیلان ۶ هزار و ۲۰۷ کیلومتر است که ۴۹۹ کیلومتر آن در طول دولت سیزدهم ایجاد و از مجموع ۷۸۹ کیلومتر طول خطوط انتقال آب استان، ۱۰۷ کیلومتر در این مدت اجرایی شده؛ همچنین تعداد چاه های آب شرب استان از ۲۱۶ به ۲۱۸ حلقه افزایش یافته است.

وی؛ با بیان اینکه ۷۳.۹۸ درصد جمعیت گیلان تحت پوشش خدمات فاضلاب شرکت هستند ادامه داد: از مجموع ۳۰۴ هزار و ۵۳۷ فقره انشعاب فاضلاب در استان، ۱۷ هزار و ۵۷۲ فقره از ابتدای دولت سیزدهم تا پایان مرداد ماه سال جاری واگذار شده است و با اجرای ۱۲۵ کیلومتر خط انتقال و شبکه جدید جمع آوری فاضلاب، طول این شبکه در استان گیلان به ۹۳۹ کیلومتر رسید؛ تعداد تصفیه خانه فاضلاب در مدار نیز از ۸ باب به ۱۰ باب افزایش یافت.