رشت - ایده آل خبر - طی حکمی محمد رسولی امین به عنوان معاون توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد انزلی منصوب شد.

به گزارش ایده آل خبر – طی حکمی توسط دکتر محمد سجاد سیاهکارزاده رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی ، دکتر محمد رسولی امین به عنوان معاون توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد انزلی منصوب گردید.

از جمله سوابق ایشان اینکه در بازار سرمایه و بورس فعالیت داشته و دارای سوابق مدیریتی و مشاوره در نهاد ریاست جمهوری،وزارت نیرو(شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور)،شرکت ملی نفتکش ایران و دیگر مجموعه های اقتصادی مشغول بوده است.

وحید طالب‌پور نیز که پیش از این معاون سرمایه‌گذاری سازمان بوده از این پس در جایگاه مشاور سرمایه‌گذاری مدیرعامل فعالیت خواهد داشت